חברת שייד פרו בע"מ

תקנון האתר
תקנון חברת שייד פרו בע״מ 

• האתר משמש גם כחנות אלקטרונית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.

• כל התמונות והאביזרים המופיעים באתר הם  להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

• מחירי המחירון הנ"ל אינם משקפים בהכרח את מחיר השוק. אנו ממליצים לעשות סקר שווקים טרם רכישה  דרך האתר.

• התשלום בכרטיסי אשראי בלבד. ניתן לבצע הזמנות גם בטלפון בשעות הפעילות, כמו כן חלק מהמוצרים שמצוין יש אפשרות לשלם במזומן ולאסוף את המוצרים ברחוב התלמים 27 תנובות במחסני החברה.

• כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ. לצד מחיר המוצר מופיעים גם דמי טיפול ומשלוח. ניתן לאסוף את המוצרים הנרכשים באופן עצמאי ברחוב התלמים 27 תנובות במחסני החברה.

• הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך בחנות זאת, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין החנות המכוונת , לכל דבר ועניין.

• הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון , כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.

• גלישה בחנות ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו , מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון , לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה , הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות.

מכירות – חלק כללי 1. שייד פרו בע״מ תאפשר לך לרכוש מוצרים ו/או שירותים שונים באמצעות החנות , בדרך נוחה, קלה ומהירה, במחירים נוחים ממיטב. הפריטים והמותגים שהיא מייבאת באופן עצמאי ובלעדי.

מחסור במלאי: שייד פרו בע״מ עושה כל שביכולתה כדי לוודא, שהמוצר המוצג על-ידיה נמצא ברשותה ,עם זאת, עלול להיווצר מצב, ובו לאחר תום הליך המכירה, יתברר כי המוצר חסר מן המלאי  במצב כזה, רשאים שייד פרו בע״מ לבטל את המכירה ולהשיב לקונה את כספו אם בוצע תשלום בפועל, כל זאת בהודעה שתיעשה באמצעות הטלפון או באמצעות הדואר האלקטרוני של הקונה. שייד פרו בע״מ רשאית להציע לזוכה מוצר/שירות חלופי, הדומה בתכונותיו ובמחירו למוצר שנקנה , בפנייה ישירה לקונה באמצעות הטלפון או הדואר האלקטרוני שלו. במידה ואין הקונה  מעונין במוצר/בשירות החלופי, קמה לו הזכות לסרב לקבלו. במקרה כזה, תבוטל הזמנת המוצר/השירות וכספו של הזוכה, ככל ששולם, יוחזר לו. בוטלה המכירה או סופק לזוכה מוצר/שירות חלופי כאמור, לא תהא שייד פרו בע״מ  כל אחריות לכל נזק שהוא שנגרם לזוכה או לאחר, ולזוכה לא תהא כל עילה ו/או טענה כלפי שייד פרו בע״מ  בגין הזכייה במכירה או ביטולה, ובכלל זה בגין רכישת מוצר/שירות במחיר גבוה יותר ו/או בגין אובדן רווחים ו/או בגין כל נזק אחר, ישיר או עקיף.

1. עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג " דף מכירה" , דף המכירה כולל את  שם המוצר או השירות המוצע למכירה, מחיר מחירון של המוצר או השירות המוצע למכירה כפי שנמסר לחנות מהחברה , ואת מחיר המכירה (להלן: דף המכירה).

2. פרטים מלאים לכל מוצר ניתן לראות ע"י הקשה על שורת המוצר בדף המכירה כפי שיופיע בחנות.   מכירה רגילה במכירה רגילה מוצעים למכירה מוצרים במחיר קבוע מראש.

הליך המכירה יתבצע בתנאים כדלקמן:

1. החנות מציג רשימת מוצרים לרבות כל הפרטים אודות המוצר או השירות המוצע למכירה ואת המחיר כפי שנקבע מראש, המכירה הינה עד גמר המלאי.

2. במכירה רגילה רשאי כל משתתף לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי בחנות עצמו או באמצעות השארת הפרטים במענה טלפוני של החנות , כפי שיפורסם.

3. השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של המשתתף תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה וכן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי החנות בעת השלמת הליך המכירה.

אופן ביצוע קניה

1. יש להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף הרכישה כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מס' טלפון, מספר כרטיס אשראי וכד'.

2. הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה, לאחר מילוי כל הפרטים הופך המשתתף ל"מבצע פעולה". לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות ,ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.

3. מיד לאחר ביצוע ההזמנה תבצע החנות בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה ללקוח לפיה העסקה אושרה.

4. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי , לאחר אישור העסקה ע"י חברות האשראי.

5. הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי החנות יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

6. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

7. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה ולפיה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של החנות המספקת לצורך הסדרת אישור העסקה עם חברות האשראי. במקרה כאמור, יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העסקה ע"י חברות כרטיס האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת אישור העסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה ע"י חברות האשראי , יראו החנות ו/או הספקים את העסקה כמבוטלת.

8. שייד פרו בע״מ יציגו בחנות פרטים בדבר המוצר ו/או השירות , מחירו, תעודת אחריות , זמן אספקה וכד'.

9. לפרטים נוספים ובירורים , ניתן לפנות ישירות  לחברתנו בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני כפי שיופיעו באתר.  

ביטול קניה והחזרים

1. ככלל הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 (להלן: החוק):

2. ניתן לבטל רכישת מוצר עד 14 יום, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל החנות.

3.במקרה של ביטול העסקה יחויב הלקוח בשיעור של 5% אך לא למעלה מ- 100 ש"ח , בהתאם להוראות החוק.

4. אם סופק המוצר לזוכה , חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני החברה או הספק, על הלקוח.

5. מוסכם כי הלקוח יחזיר את הנכס באריזתו המקורית , שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא כולל חשבונית המקור.

6.מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את הנכס, וזאת במידה והנכס נשוא העסקה נשלח זה מכבר.

7. לא ניתן להחזיר מוצרים אשר פורקו והורכבו , אלא לאחר שהחברה או הספק  נתנו את הסכמתם מראש.

8. החנות תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים: 8.1 נפלה טעות קולמוס , בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר. 8.2  אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין. 8.3  במקרה של כוח עליון , פעולת מלחמה , איבה ,טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין . 8.4  התגלה פגם מהותי במוצר ו /או בסדרת ייצור שלו שאינו מאפשר שימוש תקין ו /או בטוח

9.הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה.

10.אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה , רשאים החנות  או הספק לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך. הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון . החנות ו/או הספק לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי , לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי.

אספקת המוצרים

1. החנות תדאג  לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר ,לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה , תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר ,אלא אם צוין מפורשות אחרת.

2. החנות תפעל כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה. שייד פרו בע״מ אינה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים: 2.1 כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חירום ונזקי טבע. 2.2 שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים. 2.3 כל סיבה שאינן בשליטת החברה.

3. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החנות תהיה רשאית לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.

4. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בתקנון המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת, ערבי חג וימי חג.

5. זמן אספקה של "משלוח עד הבית" באמצעות שליח עד 7 ימי עסקים.

6. זמן אספקה של "הובלה מיוחדת" באמצעות מוביל החברה או חיצוני עד 10 ימי עסקים.

7. חברת שייד-פרו רשאית לעשות שימוש בחברות שליחויות חיצוניות ובאחריותם. מובהר שעלולים לקרות מקרים של עיכוב או איחור בעיתות של חגים, מבצעים, או סיבות שאינם בשליטת חברת שייד-פרו.

8. במקרה של הזמנה של מוצר/ים הנחוצים באופן דחוף למזמין, מומלץ לבחור באופציה של "איסוף עצמי" כדי למנוע אפשרות של עיכוב או תקלה.  

דמי משלוח

1. דמי המשלוח ישולמו ע"י הלקוח בנפרד במועד האספקה או במסגרת התשלום בגין המוצר.

2. במכירה בתשלומים רשאית החנות לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

3. הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות משייד פרו בע״מ ברחוב תלמים 27, תנובות וזאת בתיאום מראש עם החנות בקשר לאיסוף המוצרים.

4. מוסכם כי במקרה של איסוף ע"י הלקוח לא יגבו מהלקוח דמי משלוח.  

שירות לקוחות

1. כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות באשר למפרט הטכני של המוצר, מידע על תפעול המוצר , אחריות וכיו"ב ניתן לפנות אל נציגים של חברת שייד פרו בע״מ (אאוטליבינג).

2. לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו , ניתן לפנות אל שייד פרו בע״מ בימים א-ה' בין השעות 0:900-17:00 וערבי חג 0:900-12:00 טלפון שרות לקוחות 09-8782383 פקס- 09-8788766 כתובת דוא״ל sales.shadepro@gmail.com נא לציין מס' טלפון בעת משלוח ה EMAIL ומספר הזמנה אם בוצעה.

3. נציגי החברה ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה, כניסה לאתר והשימוש בו על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

אבטחת מידע ופרטיות בחנות

1. החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית

SSL . 2. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן . במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון , החנות לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו , אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

3. ההחברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.  

כללי

1. מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך המכירה.

2. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד , ואינן מחייבות את החנות או הספק.

3. החנות אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית.

4. יחד עם זאת החנות אינה מתחייבת כי הקישורית (LINK) בכל קישורית תוביל את הגולש לאתר אינטרנט פעיל.

5. החנות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי , כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר  שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא , לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא , שאז החנות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.

6. החנות לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו.

7. הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר, אלא אם נכתב אחרת.

8. אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר , לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החנות ו/או מי מטעמה.

9. אין להעתיק , לשכפל, להפיץ , לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר , אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם החנות.

10. רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות .

11. נפלה טעות בתיאור המוצר , לא יחייב הדבר את החנות ו/או את הספקים.  

אמינות

1. החנות מודעת לרגישות הכרוכה בהפעלתו של אתר מכירות פומביות באתר האינטרנט, ועל כן מקפידה החנות לנהל את האתר בזהירות , מיומנות, ובאופן מבוקר.

2. קיים איסור מפורש של כל גורם מטעם החנות, או הקשור עימה לקחת חלק במכרזים. עובדי החברה וספקי החברה אף חתומים על מסמך האוסר עליהם מפורשות לבצע רכישות במסגרת האתר.

3. קיים תיעוד מלא של כל מכירה המתבצעת באתר.  

מבצעים והנחות על מוצרי יבואן ידוע לרוכש שההנחה במסגרת מבצעי יבואן הם מהמחיר קטלוגי (מחירון).  

ניוזלטרים (דיוור ישיר), דוורים, פירסומיים חברת שייד פרו בע״מ משתמשת במערכת דיוור אלקטרונית על מנת לשלוח אל הלקוחות הרשומים ניוזלטרים. עם הודעות פרסומיות על מבצעים מיוחדים, מבצעים עונתיים, ומידע פרסומי ובעל ערך מוסף העשוי לעניין ולהטיב עם לקוחותינו בעבר ובהווה, הן מבחינה ערכית והן מבחינת חיסכון כספי ללקוח. שייד-פרו אינה משתמשת ברשימות מיילים קנויות! בעת הרשמתך לאתר כתובת המייל נשמרת במערכת הדיוור שלנו, וניתן להסיר אותה בכל עת. שייד-פרו בע״מ עושים את כלל המאמצים על מנת לוודא שניוזלטרים הנשלחים דרך המערכת הינם מיילים אשר אושרו ע"י בעלי תיבת המייל. אם קיבלת או שאתה מכיר קבלת דואר זבל שאינך מעוניין בו, או שאינך מצליח להסיר משרתי מערכת שליחת newsletter  שייד פרו בע״מ נא שלח פנייה

למייל: service.shadepro@gmail.com ואנו נטפל בנושא באופן המהיר ביותר. אנו עושים את כלל המאמצים הטכנולוגיים לשמירת חוק דואר הזבל (ספאם) של מדינת ישראל, עם את, האחריות הבלעדית והישירה על שליחת הודעות ממערכת שייד פרו בע״מ (אאוטליבינג)  או על תוכנם הינה של הלקוח העושה שימוש במערכת ההרשמה לאתר. שייד פרו בע״מ מסירה כל אחריות בנוגע לשליחת פרטי כתובות מייל על ידי הלקוח או מי מטעמו דרך מערכת ההרשמה לאתר לאחר שהלקוח אישר את התקנון בעת ההרשמה. האחריות כולה מוטלת על הלקוח או מי מעובדיו או מי מטעמו השולח את כתובות המיילים דרך מערכת זו. כל תביעה, דרישה או סעד שיעלה מול לקוח שייד פרו בע״מ ע"י בעלי תיבת מייל או כל גוף אחר תטופל במידי ולאחר זאת לא תהיינה לו טענות אל שייד פרו בע״מ . בנוסף לאמור לעיל, שייד פרו בע״מ (מתחייבת שלא לשלוח לך חומרים פרסומיים ומבצעים שתוכנם אינו עולה בקנה אחד עם ערכיה! אנו מתחייבים שלא לשלוח הודעות או חומרים פרסומיים בעלי: תוכן אלים, תוכן גזעני, תוכן פוגעני, תוכן פורנוגרפי, תוכן המופנה לקטינים ללא אישור, תוכן המתאר אלימות או התעללות, תוכן המפר זכויות יוצרים וקניין רוחני, תוכן הכולל מוצרים ו/או שירותים ו/או פרסומים לא חוקיים. אנו מתנצלים באם נפגעת עד היום מהודעותינו. באם נתקלת בבעיה, תקלה או שאלה, אנחנו כאן בכל עת בשבילך.

טלפון: 09-8782383 מייל: sales.shadepro@gmail.com  

מאחלים רכישה נעימה!

שייד פרו בע״מ